UNSPOKEN: Comunicat de presă

7 iunie, 2019, Cluj Napoca
COMUNICAT DE PRESĂ

Direcția de Asistență Socială și Medicală, Cluj-Napoca, împreună cu partenerii săi, finalizează implementarea proiectului intitulat “Understanding the diversity behind unspoken words”-UNSPOKEN. roject 2018-2-RO01-KA105-049870. Proiect finanțat prin programul Erasmus + al Uniunii Europeneș

“Understanding the diversity behind unspoken words”- UNSPOKEN (Înțelegerea diversității din spatele cuvintelor nerostite) este un proiect finanțat prin programul Erasmus + al Uniunii Europene, Acțiunea cheie 1, dezvoltat de Direcția de Asistență Socială și Medicală, serviciu public subordonat Municipalității Cluj-Napoca (România), în parteneriat cu Asociația Babilon Travel (România), Liceul Tehnologic Special pentru Deficienți de Auz Cluj-Napoca (România), Association of Parents of Hearing Impaired Children (Bulgaria), Culture Without Barriers Foundation (Polonia), Projekte Vullnetare Nderkombetare (Albania) și Autonomia E Descoberta CRL (Portugalia).

Bugetul aprobat al proiectului este de 22.550 de euro, perioada de implementare fiind de 9 luni (1 octombrie 2018 – 30 iunie 2019).

Scopul proiectului este depășirea barierelor de comunicare interculturală cu care se confruntă tinerii cu și fără deficiențe de auz, care provin din culturi și țări diferite.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: (1) promovarea dialogului intercultural și a diversității culturale, (2) participarea activă a tinerilor la activitățile schimbului de tineri, (3) dezbaterea provocărilor pe care le implică dizabilitățile de auz, (4) discutarea unor aspecte referitoare la politici sociale și legislație din domeniu, (5) creșterea gradului de conștientizare și sensibilizarea tinerilor participanți cu privire la situațiile generate de discriminare. Aceste obiective s-au adresat unui grup țintă format din 30 de tineri provenind din cele 5 țări partenere (România, Bulgaria, Polonia, Albania și Portugalia), tineri cu și fără dizabilități de auz.

Activitatea principală a proiectului, schimbul de tineri, a fost precedată, de organizarea unei vizite de planificare (ianuarie 2019) a schimbului de tineri (APV), în cadrul căreia managerii de proiect din grupurile naționale participante au stabilit toate detaliile de organizare.

Schimbul de tineri s-a desfășurat la Cluj-Napoca în perioada 1-7 Aprilie 2019, având ca participanți tineri cu vârste între 18 și 30 ani, cu și fără deficiențe de auz.

În cadrul activităților tinerii participanți s-au implicat activ în designul activităților și în desfășurarea acestora, de la stabilirea regulilor până la facilitarea unor activități specifice precum: învățarea unor elemente de bază ale limbajelor mimico-gestuale naționale dar și ale celui „internațional”, comunicarea cu persoane care au deficiențe de auz și demontarea stereotipurilor referitoare la persoanele cu deficiențe de auz.
Tinerii participanți au avut șansa de a face parte dintr-un mediu intercultural, conștientizând mai bine provocările cu care se confruntă persoanele cu deficiențe de auz și situațiile generate de discriminare. Au fost promovate valorile diferitelor culturi și dialogul intercultural, dobândindu-se, prin metode de învățare non-formale, abilități sociale și culturale, unul din rezultatele schimbului fiind elaborarea unei broșuri interculturale, care conține, printre altele, elementele definitorii ale politicilor naționale privind persoanele cu disabiltiăți de auz.

Broșura se poate descarca de aici.

Energia și buna dispoziție au fost prezente întreaga săptâmână, seara interculturală, cu prezentarea specificului fiecareia dintre țări, fiind un prilej de socializare și de descoperire a asemănărilor și a deosebirilor culturale dintre aceștia.

Tinerilor le-a fost oferit un ghidaj turistic de către un ghid autorizat al Centrului de Informare Turistică al municipiului Cluj-Napoca, fiind promovat potențialul turistic local. De asemenea, sau împărtășit obiceiuri și tradiții în cadrul unui Atelier de creație desfășurat în Parcul Etnografic
”Romulus Vuia”, printr-un parteneriat cu Muzeul Etnografic al Transilvaniei. Participanților li s-a prezentat moștenirea cultural-tradițională într-un tur ghidat al parcului, iar tinerii și-au creat propriile semne de carte, utilizând tehnici și materiale tradiționale, acestea din urmă constituindu-se în suveniruri tradiționale.

Toate activitățile din cadrul schimbului de tineri au fost interactive, ducând la înlăturarea barierelor de comunicare interculturală cu care se confruntă tinerii cu și fără deficiențe de auz, care provin din culturi și țări diferite.

Date de contact: Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: dasclujnapoca@gmail.com sau la numărul de telefon 0264-599316; Persoana de contact Crina Pop, manager de proiect.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.